Dyrektor Komunikacji Korporacyjnej

Odpowiedzialność na tym stanowisku:

Zbudowanie wraz z Zarządem Spółki oraz wdrożenie spójnej strategii wizerunkowej i komunikacyjnej Spółki. Odpowiedzialność za zbudowanie pozytywnego wizerunku oraz zaufania opinii publicznej do Spółki i jej Zarządu poprzez kształtowanie relacji z kluczowymi interesariuszami. 

Zadania na tym stanowisku:

 • Identyfikowanie i kształtowanie relacji z wybitnymi autorytetami w obszarze finansów i ubezpieczeń  z przedstawicielami mediów, władz, instytucji, społeczności lokalnej.
 • Określanie najlepszych sposobów dotarcia oraz metod przekazu informacji do kluczowych odbiorców komunikacji o Spółce.
 • Wyszukiwanie możliwości prezentowania w przestrzeni medialnej osiągnięć i sukcesów Spółki.
 • Realizacja wewnętrznych i zewnętrznych kampanii komunikacyjnych.
 • Zapewnianie spójności komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej.
 • Udział w dedykowanych wydarzeniach biznesowych w celu dzielenia się misją Spółki, jej osiągnięciami  i sukcesami.
 • Regularne przygotowywanie materiałów informacyjnych, komunikatów prasowych na temat Spółki.
 • Współpraca z firmami zewnętrznymi realizującymi usługi z zakresu PR i marketingu. 
 • Identyfikowanie ważnych inicjatyw wewnątrz firmy mających wpływ na wizerunek Spółki.
 • Angażowanie kadry menadżerskiej Spółki w przygotowywanie materiałów i komunikatów dla klientów. 
 • Doradztwo w zakresie komunikacji kadrze menadżerskiej Grupy ERGO Hestia.
 • Zarządzanie informacją w sytuacji kryzysowej.
 • Koordynacja działań komunikacyjnych z osobami odpowiedzialnymi za komunikację w Grupie ERGO i Munich Re.
 • Organizacja pracy zespołu, rozwój zespołu, zarządzanie zadaniami zespołu.

Czego oczekujemy?

Najlepszy kandydat na to stanowisko, to osoba, która:

 • Ma doskonałe kompetencje komunikacyjne, przywiązuje szczególną wagę do poprawności językowej  w swoich materiałach i wypowiedziach, ma łatwość tworzenia komunikatów pisemnych i wypowiedzi słownych oraz jest purystą językowym.
 • Ma wyjątkowe umiejętności prezentacji, budowania kontaktu z partnerami w ramach Spółki oraz budowania relacji z dziennikarzami.
 • Zna środowisko prasy i mediów. Doskonale buduje relacje w tym środowisku. Potrafi wpływać  na budowany na rynku przekaz i wizerunek Spółki.
 • Ma doświadczenie w pisaniu artykułów, redagowaniu tekstów, przeprowadzaniu wywiadów. 
 • Ma swobodę wystąpień medialnych oraz kontaktu z dziennikarzami. 
 • Doskonale posługuje się dostępnymi narzędziami tworzenia i edycji tekstów oraz prezentacji. Rozumie  i zna zasady pracy przed kamerą, w radiu.
 • Jest bezkompromisowa w zakresie jakości przygotowywanych materiałów a dokładność i profesjonalizm to cechy definiujące jej styl pracy. 
 • Rozumie biznes finansów i ubezpieczeń, swobodnie porusza się w świecie wskaźników biznesowych, potrafi być partnerem w dyskusji z wymagającym dziennikarzem, klientem oraz menadżerem Spółki.
 • Zna rynek i produkty ubezpieczeniowe. Zna i rozumie branżę ubezpieczeń w Polsce. Rozumie wyzwania tej branży. 
 • Jest doskonałym organizatorem pracy swojej oraz zespołu. 
 • Potrafi planować działania przewidując ryzyka, ustala priorytety i potrafi nimi zarządzać.
 • Ma w sobie pasję do świata biznesu, mediów, technologii, kultury zarówno w Polsce jak i na świecie. 
 • Swobodnie komunikuje się w języku angielskim.
 • Prezentuje wysokie standardy etyczne.

Co możemy zaoferować?

Grupę ERGO tworzą ludzie szczególnie zaangażowani i świadomi biznesowych celów Spółek. Osoba na tym stanowisku będzie miała szansę pracy w organizacji o najwyższych standardach pracy, skoncentrowanej 
w najwyższym stopniu na jej klientach oraz na budowaniu najnowocześniejszych rozwiązań biznesowych 
i technologicznych na rynku.